Resum Pressupostos any 2008

 

1. Impostos directes 232.616,00.- €
2. Impostos Indirectes 30.000,00.- €
3. Taxes i altres ingressos 105.300.- €
4. Transferències corrents 257.329,96.- €
5. Ingressos patrimonials 6.700,00.- €
7. Transferències de capital 896.667,93.- €
9. Passius financers 450.000,00.- €
TOTAL........ 1.978.613,89.- €

 

D E S P E S E S

Capítol

1. Despeses de personal 235.000,00.- €
2. Despeses en béns corrents i serveis 466.600,00.- €
3. Despeses financeres 29.000,00.- €
4. Transferències corrents 125.070,00.- €
6. Inversions reals 590.943,89.- €
7. Transferències de capital 412.000,00.- €
9. Passius financers 120.000,00.- €
TOTAL..... 1.978.613,89.- €

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Llorenç de Morunys, una petita extensió de només 4, 2 km2, es troba al peu de la serra del Port del Comte, al vessant de la dreta del riu Cardener, envoltat en la seva major part pel terme de Guixers, excepte la part nord, limítrof amb la Coma i la Pedra. Comprèn també, entre Navès i Guixers, l'enclavament que inclou la Mola de Lord, amb el Santuari de Lord i el tossal de Vallonga. Avui constitueix la vila un centre turístic per les seves belleses naturals i pels seus monuments històrics i artístics, freqüentat pràcticament tot l'any

Local